Witte raaf

Een jonge, enthousiaste ondernemer, pas een aantal jaren actief maar nu al een witte raaf in zijn branche. De bedrijfsactiviteiten namen dusdanige vormen aan dat verhuizing naar een groter pand een absolute voorwaarde werd voor verdere groei van de onderneming. Toen de gelegenheid zich voordeed het kleinere huurpand te verruilen voor een veel groter en uitermate geschikt kooppand, was snelheid geboden. Op de financials van de onderneming was niets aan te merken, de solvabiliteit dik in orde, er werd een significante eigen inbreng gedaan en de rentabiliteit was ruimschoots positief. Verdere groei zou alleen mogelijk zijn door uitbreiding van de beschikbare ruimte. Daarnaast werden er voldoende zekerheden geboden. Traditionele financiers hadden echter toch nog vragen over de organisatiestructuur en haalbaarheid van de geprognotiseerde groei. Maar tijd om die vragen te beantwoorden had deze actieve ondernemer niet!

findr was het antwoord op een probleem dat dreigde te ontstaan. We gingen voortvarend aan de slag:

  • We adviseerden over een geschikte ondernemingsstructuur waarmee eventuele bezwaren van investeerders uit de weg werden geruimd.
  • Binnen ons uitgebreide netwerk vonden we snel ge├»nteresseerde investeerders.
  • De uiteindelijke geldgever bracht een kort bezoek aan de onderneming om te concluderen dat findr een juiste situatieschets had gegeven: de zaak werd meteen beklonken!

No-nonsens, doen wat je zegt en zeggen wat je doet in combinatie met de nodige snelheid.
Dat is waar findr voor staat!

De nieuwe generatie

Tijd voor een behoorlijke koerswijziging, daar waren de twee energieke ondernemers het over eens! Want hun jarenlang zorgvuldig opgebouwde bedrijf kampte met dalende omzetcijfers en dat voelde niet goed. Hun bedrijf is een begrip in de regio. Toch is het zaak om in deze snelle samenleving oog te blijven houden voor veranderende behoeften, om zo ook de nieuwe generatie aan te kunnen spreken. Ze ontwikkelden een uniek concept, nieuw in de regio, waarmee andere doelgroepen worden aangeboord en een breder publiek ontstaat. Dat betekende wel een complete metamorfose van het pand, maar die kon in fases worden uitgevoerd. De toenmalige financier onderschreef het plan, het roer moest om. Ondanks dat na de eerste fase het succes aantoonbaar was, en het contract met een samenwerkende partij voor de tweede fase al was gesloten, wilden de traditionele partijen eerst de geprognotiseerde omzet en resultaten bewezen zien. Een patstelling: zonder transitie geen verbetering van de exploitatie en zonder verbeterde exploitatie geen financiering!

Na een zoektocht via diverse crowdfund-partijen kwamen ze uit bij findr.
Zij vonden in ons:

  • Een goede gesprekspartner met wie het prettig samenwerken is.
  • Een besloten platform waartoe alleen serieus ge├»nteresseerde en door findr geaccrediteerde partijen toegang hebben, waardoor vertrouwelijke gegevens niet op het internet belanden.
  • Een partij die de vaart erin houdt zodat het proces niet gaat slepen.
  • Een aantrekkelijk tarief dat lager ligt dan van de openbare crowdfund-platforms.

Van ondernemers voor ondernemers: we denken op dezelfde manier, we werken op dezelfde manier.
Dat is waar findr voor staat!

Copyright 2019 – FINDR Finance