Jonge imker

Findr is een verbinder en staat voor kruisbestuiving. Deze identiteit komt duidelijk tot uiting in onze huisstijl. Als maatschappelijk betrokken ondernemers vinden wij het belangrijk ook op een andere manier aan kruisbestuiving te doen, om zo een bijdrage te kunnen leveren aan een duurzame toekomst.

Bijen en de voedselketen

Onze voedselvoorziening is voor een belangrijk deel afhankelijk van de bestuivende arbeid van bijen. Einstein heeft ooit gezegd dat als er geen bijen meer zijn, de mensheid binnen vier jaar uitsterft. In de afgelopen jaren is er een verontrustende bijensterfte in Nederland gesignaleerd, een gevolg van onder andere het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Daarnaast is het Nederlandse landschap wat diversiteit aan bloemen betreft sterk verschraald, waardoor vele soorten wilde bijen in gevaar zijn.

Jonge imkers stimuleren

De imkerij is een vergrijzende beroepsgroep. Om een steentje bij te dragen aan een duurzame voedselketen ondersteunt findr jonge imkers. Jaarlijks doneren wij bijenkasten, met als uiteindelijk doel de bijenpopulatie te laten groeien.

Toepasselijke metafoor

Findr staat als het ware ook aan de basis van de voedselketen, zorgt door de verbindende factor voor een kruisbestuiving en laat het vermogen groeien. Hoe treffend kan een metafoor zijn!

Copyright 2019 – FINDR Finance