Een jonge, enthousiaste ondernemer, pas een aantal jaren actief maar nu al een witte raaf in zijn branche. De bedrijfsactiviteiten namen dusdanige vormen aan dat verhuizing naar een groter pand een absolute voorwaarde werd voor verdere groei van de onderneming. Toen de gelegenheid zich voordeed het kleinere huurpand te verruilen voor een veel groter en uitermate geschikt kooppand, was snelheid geboden. Op de financials van de onderneming was niets aan te merken, de solvabiliteit dik in orde, er werd een significante eigen inbreng gedaan en de rentabiliteit was ruimschoots positief. Verdere groei zou alleen mogelijk zijn door uitbreiding van de beschikbare ruimte. Daarnaast werden er voldoende zekerheden geboden. Traditionele financiers hadden echter toch nog vragen over de organisatiestructuur en haalbaarheid van de geprognotiseerde groei. Maar tijd om die vragen te beantwoorden had deze actieve ondernemer niet!

Findr was het antwoord op een probleem dat dreigde te ontstaan. We gingen voortvarend aan de slag:

–  we adviseerden over een geschikte ondernemingsstructuur waarmee eventuele bezwaren van investeerders uit de weg werden geruimd.

– binnen ons uitgebreide netwerk vonden we snel ge├»nteresseerde investeerders.

– de uiteindelijke geldgever bracht een kort bezoek aan de onderneming om te concluderen dat Findr een juiste situatieschets had gegeven: de zaak werd meteen beklonken!

No-nonsens, doen wat je zegt en zeggen wat je doet in combinatie met de nodige snelheid.

Dat is waar Findr voor staat!

Copyright 2019 – FINDR Finance