Geldgever

Findr is er primair voor de kapitaalkrachtige ondernemer, de geldgever, die zelf risiconemer is (geweest) in een succesvolle organisatie. Deze financier is bekend met de regio Oost-Brabant en voelt zich dermate betrokken dat hij of zij andere lokale ondernemers graag wil ondersteunen bij groei- of uitbreidingsplannen. Dit alles met als einddoel het ondernemersklimaat in de regio te versterken.

De partijen waar findr op doelt zijn geldgevers die tussen de 500.000 en 10.000.000 euro aan liquide middelen vrij besteedbaar hebben.”

Drijfveer

De partijen waar findr op doelt zijn geldgevers die tussen de 500.000 en 10.000.000 euro aan liquide middelen vrij besteedbaar hebben. En bereid zijn om minimaal 100.000 euro per project beschikbaar te stellen. Het beoogde rendement drukken zij niet alleen uit in euro’s, maar ook in de meerwaarde van het ondersteunen van ondernemers met een goed businessplan. Dit is voor hen misschien wel de belangrijkste drijfveer.

Copyright 2019 – FINDR Finance